De Koningsherberg sinds 1856  Brinkstraat 29467 PE AnlooTijdens openingsuren:  0592 271216
De Koningsherberg         KvK nr.:   01158945 Brinkstraat 2 Ibannr.:   NL79 Rabo 0150 8502 20 9467 PE ANLOO BTW nr.:  NL821020080B01 0592-271 216 (tijdens openingsuren) Bic-code:  RABONL2U

Geschiedenis

De Koningsherberg door de jaren heen……      Deel kaart Anloo van 1832. Het eerste gebouw, iets achter de huidige locatie, is een boerderij behorende bij het landgoed Vennebroek. Kadastraal K 263 in 1811 huisnummer 40 t.o. de weg naar Gasteren. Volgens de lijst van naamsaanneming wonen hier omstreeks 1811 Hans Bernhard Beck en zijn zusters,Anna Aleida Marianne,Barbara en Christina Leontiene Henriette.Van Barbara is bekend dat ze blind is geworden door de pokken en ongehuwd is gebleven. Het oorspronkelijke woonhuis van Vennebroek was in een zodanige staat van verval dat bewoning niet meer mogelijk was. Hans Bernhard Beck begon naast de boerderij ook een café en logement en was hier dus de eerste herbergier.Hij was getrouwd met Aaltje Jans Trip en zij kregen 5 kinderen.De fam. Beck waren de voorouders van fam.Hobe Smeenge,Jannie Scholtens-Smeenge en Barbara Bos-te Velde. Bij de nazaten van de fam. Beck komen veel roodharigen voor, dit doordat de moeder van Hans Bernhard Beck van Schotse afkomst was.Hans Bernhard verhuist later naar, nu cafe “Het Keerpunt”, in Spijkerboor en overlijdt daar in 1852. In 1832 is Gerhardus Smit eigenaar, hij is koopman, kastelein.Hij trouwt op 13-10-1820 met Annigje Geerts Jipping( nichtje van Aaltje Jans Trip), ze kregen 7 kinderen. De jongste dochter Margaretha trouwt met Berend van der Boor, voorouders van fam. Jannes van Rein. Dit verklaart de nieuwbouw van de boerderij van de fam. van Rein naast het café. In 1849 vindt de ondertekening plaats van de markescheidingsakte van de marke van Anloo. Gerardus Smit logementhouder te Anloo is gerechtigd in 1 ¾ waardeel. De getaxeerde waarde dezer gronden bedraagt f.303,85 en heeft een oppervlakte van 15.60.21ha. In 1856 wordt het pand gesloopt en vindt herbouw plaats op de huidige locatie.             Foto genomen ca 1905. In 1875 vindt er een boedelscheiding plaats en wordt de oudste zoon, Jan Smit eigenaar en neemt de zaak over.Het betreft dus nog steeds een boerderij met café – logement. Voordien was Jan Smit landbouwer in Winde. Hij was getrouwd met Lammechien van Bergen, zij kregen vier kinderen. Na het overlijden van Jan in 1888 komt zijn jongste broer Jannes ( landbouwer in Gasteren) met zijn gezin naar Anloo om de zaken, samen met zijn schoonzuster voort te zetten.Jannes Smit was getrouwd met Grietien Lunshof en zij hadden 2 kinderen. In 1893 wordt het pand verkocht aan Hendrik Stoffers.Deze was getrouwd met Hazina, dochter van Jannes Smit. Hendrik Stoffers had veel functies hij was: boer, herbergier, koopman en directeur van de handkracht zuivelfabriek aan de Brinkstraat .Dit fabriekje stond toen op de plek van de boomgaard van Fenna Hendriks. Wellicht was Hendrik Stoffers niet zo geschikt als herbergier, of al deze functies werden hem teveel,want in 1901 verkoopt hij de zaak aan Jan Mulder Ozn.Mogelijk is er sprake van ruiling want het boerderijtje op Brinkstraat 3 ( nu fam. Roelof Keun) behoort toe aan Otte Mulder en wordt eigendom van Hendrik Stoffers. Dan krijgen we de fam. Jan Mulder met “Jan Mulders Jaant” als eigenaren. Het boerderijtje aan Brinkstraat 3 ( nu fam. R.Keun) behoorde toe aan Otte Mulder en Cs en werd eigendom van Hendrik Stoffers. Dit gedeelte van Anloo werd ca 1900 grotendeels bewoond door de families Mulder. Brinkstraat 3, Brinkstraat 5, Brinkstraat 2, Kerkbrink 12 (eigendom) en Anderenseweg 2. Dus in 1901 verhuisde Jan Mulder Ozn ,zijn vrouw Jantien Greving,dochter Grietje, (suiker)oom Jan Mulder en broer Jacob Mulder( beide ongehuwd). In 1902 wordt nog dochter Ebeldina Jantiena geboren.Oom Jan Mulder overleed in 1901.In die tijd was er sprake van een cafébedrijf met in het achterste deel de boerderij.Jan Mulder was dus boer en kastelein. Hij overleed in 1907.Zijn vrouw wordt dan vermeld als caféhoudster. Jantien Mulder-Greving was bij de oud inwoners van Anloo beter bekend als “Mulder,s Jaant”. De foto laat zien dat ze een “slokje geestrijk vocht”naar een klant brengt.                                           Zij hertrouwde in in 1908 met Albert Mulder uit Rolde. In deze periode werd het café verbouwd en kwam er een veranda voor. In 1927 volgt verkoop aan Lubertus Popken en verhuist de fam.Mulder naar de boerderij Schipborgerweg 5. Lubertus Popken was getrouwd met Aaltje van Rein uit Gasteren . Ze hadden 2 zonen: Roelof geboren in 1913 en Jacob geboren in 1917. Ze zetten het bedrijf op dezelfde voet voort.Later werd de boerderij afgestoten en werd het een hotel-café-restaurant. Midden jaren 30 trouwt zoon Roelof met Grietje Lokhorst uit Zuidlaren.Het gezin komt inwonen.In 1945 vertrekken ze met hun kinderen: Lubertus, Harm Hendrik en Aaltje naar Annen.Ze worden beheerder van café Schuiling. Zoon Jacob begint in het café in Anloo een transportbedrijf.Hij trouwt met Geertruida Schaaphok uit Anloo en zij zetten dit bedrijf voort in Gasteren. In 1950 werd het Bertus en Aolie te druk,ze ruilden(huur)met de fam Tjassens (Brinkstraat 1).Ze konden hier genieten van hun oude dag. Jan HarmTjassens was getrouwd met Jantien Steenbergen uit Borger en was stelmaker van beroep.Ze hadden vier kinderen Alberdiena,Klaasje,Jan en Hindrik.Hun dochters waren actief in het bedrijf. Jan bleef stelmaker/timmerman.In die tijd werden de activiteiten van de verenigingen uit het dorp evenredig verdeeld over beide cafés. In 1955 komt Roelof Popken met zijn gezin vanuit Eext(café Centrum) terug naar Anloo nemen het bedrijf over en wordt dan ook eigenaar.Bertus en zijn vrouw komen weer inwonen en de fam. Tjassens trekt in hun eigen woning. In 1963 ruilt Roelof een stuk grond met Geert Stenveld.Hierop laten Bertus en Aolie een huis bouwen.(Anderenseweg 3) In het vorige artikel zagen we dat Roelof Popken met zijn vrouw Grietje Lokhorst en de kinderen, Lubertus, Harm Hendrik en Aaltje, van Eext ( café Centrum) naar Anloo terug komen. Roelof en Grietje nemen het bedrijf over. Ze gaan eerst op dezelfde voet voort als de ouders. Dus ze gaven ook ruimte aan het dorpsgebeuren. In die tijd waren er twee toneelverenigingen: Excelsior, met van oorsprong ongehuwde leden en Tonegido met gehuwde leden.   Spelers toneelverenging “Excelsior”: staand v.l.n.r. Lambertus Boer, Griever, Trienje Hovenkamp, Job Hovenkamp,Jan Klamer,Jan Hoving,Herman Bruins, Tinie Klamer,Aaldert Dokter,Jantje Wilkens en Tinie Houwing. Zittend v.l.n.r. Berend Lanting,Hillie Lanting en meester Zoer. Ze gaven de uitvoeringen om en om bij café S.Popken en café R.Popken. Dit gold ook voor de gymnastiek vereniging, plattelandsvrouwen, boermarke en andere verenigingen.Gedurende het zomerfeest was er live muziek in beide cafés. Langzamerhand richtten ze zich meer en meer op het restaurant en hotel/pension gebeuren. Hierbij pasten de activiteiten van de verenigingen uit het dorp niet meer. De dochter heeft haar a.s. man op een bijzondere manier leren kennen. Hij reed in een winter met veel ijs en sneeuw pardoes het pand binnen. Ze zijn getrouwd en in Assen gaan wonen. Helaas zijn beide al vroeg overleden.Zoon Lubertus werd elektrotechnicus en was werkzaam bij Lampe in Assen. Hij is getrouwd met Sina ter Velde en ze zijn in Zeijerveld gaan wonen. Later komen ze in Anloo terug in het huis van opa en oma Popken. Harrie trouwt met Diti Dokter uit Schipborg en gaan in Gasteren wonen.Harrie is o.m. muzikant van beroep en helpt dan al mee in het bedrijf in Anloo. In 1978 neemt Harrie het bedrijf over en zet het op dezelfde voet voort. De ouders gaan in Zuidlaren wonen. Men heeft ingezet op klanten met een wat dikkere beurs. Helaas bleek deze formule in Anloo niet aan te slaan. In 1980 wordt het bedrijf verkocht aan Willem Oldenhuizing en Marietje Mulder uit Eelde. Ze hebben een zoon Jorn. Willem was geboren en getogen in Anloo ( zoon van Willem Oldenhuizing en Jantje Bel)en ober van beroep. Marietje was kleuteronderwijzeres. Harrie en Diti kopen café “De Hondsrug “ gelegen aan de weg tussen Annen en Eext. Willem gooit het roer om.Men richt zeer meer op de doorsnee bezoeker en dus goedkopere menu”s. Het bedrijf heeft met deze formule veel succes. Ondanks het succes is dit niet van lange duur geweest. In 1985 ruilt Marietje Mulder, na de echtscheiding, het bedrijf met Paul Oldenburger. Marietje wordt dan exploitant van voornoemd  restaurant “De Hondrug”. Deze exploitant heeft dit bedrijf ook niet lang geleid. Omstreeks 1988 nam de familie Visser-Venema uit Damwoude en Dronten het bedrijf over. Deze mensen woonden indertijd niet op het bedrijf. Gert Venema, de zoon van mevrouw Visser neemt het bedrijf over.Hij trouwt met de kokkin van het bedrijf.Zij nemen weer hun intrek in het pand. Ook deze periode was van korte duur. Het bedrijf werd overgenomen door Cees Koning, getrouwd met Gerdien. Ze hebben een zoon Caesar. Hij veranderde gelijk de naam van HCR “de Hoeve”in “de Koningsherberg”. Cees was leraar aan de Hotel vakschool in Groningen. Hij zette dit beroep naast de exploitatie van het hotel- café en restaurant voor twee dagen in de week voort. In 2009 wordt het bedrijf verhuurd aan de fam. Oostenrijk uit Odoornerveen. Zij komen in Anloo wonen. Wij wensen hen veel succes voor de toekomst. Tekst: Roelie Vollink-Hollander en Albert Okken.